dijous, 3 de març de 2011

ELS ROSEGADORS DEL MEMORIAL I EL PATIMENT DEMOCRÀTIC